Gå til hovedindhold

Forældresamarbejde og bestyrelse

Forældresamarbejde og bestyrelse

Forældresamarbejde

Vi vægter, den daglige kontakt meget højt, og vi sætter stort pris på den gode relation til jer forældre.
Derfor vi vi gerne, at både børn og voksne siger goddag til hinanden, når de kommer og farvel, når de går, på den måde, så vi ved også, hvilke børn, der er i institutionen.

Den daglige dialog med forældre er meget vigtig, det er her vi sikrer, at informationer udveksles til gavn for barnets hverdag og trivsel.

Informationer som henvender sig til alle forældre, kan læses på MinInstitution, og informationer fra den enkelte stue på stuens opslagstavle.

Forældremøder

Forårsforældremøde uden børn ( orientering fra institutionen, beretning fra bestyrelsesformanden, opstilling af kandidater til bestyrelsesvalg og oplæg/debat om dagligdagen fra pædagogerne på dit barns stue)
Fyraftensforældremøde i august for forældre til kommende skolebørn. Generel orientering om førskolearbejdet på Stjernestuen.
I august arrangeres, tag din livret med aften, for børn, forældre og personale.

Forældresamtaler

For at barnet får de bedst mulige udviklingsbetingelser både hjemme og her, tilbyder vi følgende forældresamtaler:

Velkomstsamtale i vuggestuen
En samtale i løbet af vuggestuetiden
Velkomstsamtale i børnehaven
Samtale i løbet af barnets første år i børnehaven
Førskolesamtale
Der udover tilbyder vi samtaler efter behov

Forventninger til forældre

• Har en åben og konstruktiv tilgang til Kongevejens Børnehus

• Er loyale og kommer med undren og kritik rette sted og ikke ude i byen, da vi så ikke har mulighed for at  gøre noget ved det

• Har forståelse for, at børn er forskellige og dermed har forskellige behov

• Vil indgå i konstruktiv dialog og samarbejde omkring barnets udvikling og trivsel

• Holder sig orienteret om det der sker, både på stuen og i huset

• vi vil så gerne nærværet med dit barn, så vis hensyn og afbryd mindst mulig, når vi er i gang med en  aktivitet, og når vi spiser

• Fortrolige samtaler foregår i samtalerummet eller på kontoret

• Dit barn har brug for din opmærksomhed - så lad telefonen blive i lommen, når du henter

• Det betyder rigtig meget for planlægningen af personaletimerne, at timerne udnyttes bedst muligt i ferieperioderne - så derfor overhold venligst tilmeldingsfrister

• Vi har meget tøj og mange par sko i institutionen, så derfor er det vigtigt, at der er navn i

• At barnets udetøj passer til vejret, at der er et sæt skiftetøj og at tøjet "kan håndteres" af barnet    (afhængig  af alder)

• Af hensyn til rengøring er det vigtigt, at der ryddes op i barnets garderobe hver eftermiddag, - fodtøj skal    gerne stå på bænken

• Dit barn bliver stolt, når det selv kan tage tøj af og på, så lad barnet selv øve sig (afhængig efter alder)

• Når barnet kan gå, så lad det gå

• Når barnet afleveres på stuen, er det her barnet siger farvel og ikke i Himmelrummet

 

Så lad dog barnet

Vi kommer ofte til at hjælpe vores børn for meget i en travl hverdag. Vi overhjælper faktisk tit - og børnene bliver snydt for meget læring og udvikling.

Bestyrelsen

Bestyrelsen består af 9 medlemmer, hvor af de 3 repræsentanter består af ledelse og personalerepræsentanter fra Kongevejens Børnehus.
Blandt forældrene vælges 7 medlemmer, hvor af 2 er suppleanter.

Valg af forældre repræsentanter finder sted hvert år i september måned, med tiltrædelse her efter.
Alle i bestyrelsen har stemmeret.

Der afholdes ca. 6 bestyrelsesmøder årligt.

Bestyrelsens medlemmer
Forældrevalgt: Claus Bay Rasmussen
Forældrevalgt: Mark Kjær
Forældrevalgt: Betina Mai Kæseler
Forældrevalgt: Maibritt T. Thode
Forældrevalgt: Sidsel Knudsen (suppleant)
Ledelse: Susanne Langager Nielsen
Personale repræsentant Heidi Vig
Personale repræsentant Berit Mosegaard

Bestyrelsens arbejdsområde

At sikre at Kongevejens Børnehus er en institution, hvor børnene har en tryg hverdag og udvikles sprogligt, musikalsk, motorisk, socialt og følelsesmæssigt og hvor personalet trives i et godt og udviklende arbejdsmiljø.

Bestyrelsens opgaver

Bestyrelsens opgave er at sikre børnehuset de bedste muligheder i dagligdagen, herunder:

Fastsætte principper for Kongevejens Børnehus.
Være en god sparringspartner for Kongevejens Børnehus.

Styrelses vedtægter

Se vedhæftede link nederst på siden.

 

Forretningsorden

Se vedhæftede link nederst på siden

 

Referater fra bestyrelsesmøderne

kan læses på AULA