Gå til hovedindhold

Ledelsen

Ledelsen

Kongevejens Børnehus
  • Læs op

Dagtilbudsleder

Susanne Langager Nielsen

Teamleder

Lone Nielsen

Teamkoordinator

Dorthe Vang

Ledelsen

Lederen har det overordnede ansvar for personaleledelse, den pædagogiske ledelse og den økonomisk/administrative drift af institutionen.
Ledelsen vil:
lægge vægt på at være synlig, nærværende, anerkendende, åben og ærlig, således at personale, forældre og samarbejdspartnere kan have tillid til os. Uddelegere relevante arbejdsopgaver, være kravstillende, støtte nye initiativer og selvstændighed, så vi fastholder engagement og ansvarlighed i børnehuset. I den udstrækning det er økonomisk muligt, støtte og opfordre personalet til at dygtiggøre sig via kurser og efteruddannelse, så vi til stadighed kan honorere de krav som stilles til os. Deltage i det pædagogiske arbejde og tilstræbe at være på forkant med nye tiltag, så vi kan være med til at sikre kvalitet i den pædagogiske udvikling.
Vægte rummelighed højt og arbejde for, at det er rart og sjovt at være i Kongevejens Børnehus.
Udviklingssamtaler:
1 gang årligt afholder lederen samtaler med alle ansatte. Formålet er at øge den enkelte medarbejders personlige og faglige kompetencer.