Vuggestuen

Vuggestueafdelingen i Kongevejens Børnehus

Kongevejens Børnehus

Vi prioriterer det første møde og den daglige modtagelse af børn og forældre højt og lægger vægt på, at det foregår i en tryg og tillidsfuld atmosfære. Nye børn/forældre modtager via telefonsamtale eller i et velkomstbrev informationer om barnets kommende stue og en invitation til besøgsdag.

Desuden vægter vi højt den åbne dialog, i mellem jer forældre og Kongevejens Børnehus, så vi sammen kan skabe det bedste fundament for Jeres barns trivsel hos os. vi tror på, at alle gør det bedste de kan i situationen.


Besøgsdagen er aftalt og forberedt og der er sat tid af til besøget, således at barnets kontaktpædagog sammen med barn og forældre har tid og ro til at lære hinanden at kende og udveksle informationer. Et godt første møde er en af forudsætningerne for en konstruktiv dialog om barnets udvikling i Kongevejens Børnehus.

Nederst på siden kan du læse vores velkomstfolder