< Læringssyn og læringsrum
Gå til hovedindhold

Læringssyn og læringsrum

Læringssyn og læringsrum

Kongevejens Børnehus

Læringssyn og læringsrum
• børn har en aktiv rolle i egen læring
• læring foregår hele tiden, alle steder
• udfordringer og kompetencer skal matche hinanden
• børn har forskellige styrkesider, potentialer og intelligenser
• vi har en anerkendende tilgang til børn
• førstehåndsoplevelser er de bedste
• giv svar og stil spørgsmål
• børns udvikling forståes som en helhed
• der er ikke brugbare manualer i arbejdet med børn
• refleksion over egen og fælles praksis er nødvendigt i et levende
og lærende udviklingsmiljø
• hverdagslivet er i centrum
• børn har brug for både faste rammer og "kaos"
• vi lærer gennem relationer
• de fysiske rammer fremstår som en del af en pædagogisk helhed
• der skal fokuseres på styrkesider
• vi viser børnene vej (guider dem)
• vi går foran - ved siden af (oftest) - og bagved
Børnene skal mærke, at livet er stort

Børn gør altid det bedste de kan i situationen.