Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Pædagogik

Under pædagogik kan du læse om vores børnesyn samt legens betydning. Derudover kan du læse om vores læringssyn samt læringsrum. Via et link kan du se: Pædagogiske læreplaner og sorgplan for Kongevejens Børnehus. Tilsidst kan du læse om børnemiljøvurdering.

 

Børnesyn

• vi anerkender børns ret til at være børn
• børn er født til at være sociale individer
• alle børn skal have mulighed for at opleve succes og udvikling
• ethvert barn er enestående
• glade børn trives bedst
• børn kan ikke forvalte egen udvikling
• børn har krav på at blive set og hørt
• børn har krav på at se/opleve verden
• det er i relationen/i forholdet til andre, at vores selvbillede/identitet dannes
 

Legen

• er barnets univers
• skal ubetinget prioriteres som det vigtigste i barnets hverdag
• udvikler fantasi og færdigheder
• fremmer socialiseringsprocessen
• kan også indeholde negative elementer
• er frivillig

 

Læringssyn og læringsrum

• børn har en aktiv rolle i egen læring
• læring foregår hele tiden, alle steder
• udfordringer og kompetencer skal matche hinanden
• børn har forskellige styrkesider, potentialer og intelligenser
• vi har en anerkendende tilgang til børn
• førstehåndsoplevelser er de bedste
• giv svar og stil spørgsmål
• børns udvikling forståes som en helhed
• der er ikke brugbare manualer i arbejdet med børn
• refleksion over egen og fælles praksis er nødvendigt i et levende
   og lærende udviklingsmiljø
• hverdagslivet er i centrum
• børn har brug for både faste rammer og "kaos"
• vi lærer gennem relationer
• de fysiske rammer fremstår som en del af en pædagogisk helhed
• der skal fokuseres på styrkesider
• vi viser børnene vej (guider dem)
• vi går foran - ved siden af (oftest) - og bagved 

Børn gør altid det bedste de kan i situationen.

 

4 børn 

 

Pædagogiske læreplaner

Ifølge dagtilbudsloven skal hele 0-6 års området udarbejde en pædagogisk læreplan.
Planen skal beskrive mål for børnenes udvikling og læring.

Vi har valgt at bruge SMITTE-modellen, som er et pædagogisk redskab til at planlægge, dokumentere og evaluere et forløb.

Her kan du læse om de pædagogiske læreplaner i vuggestuen

Her kan du læse om de pædagogiske læreplaner i børnehaven

 

Her kan du læse om Kongevejens Børnehus`sorgplan

 

Børnemiljø

Hvad er et godt børnemiljø i Kongevejens Børnehus?
Et godt børnemiljø er et miljø, hvor det enkelte barn føler sig velkommen. Et miljø,
hvor personalet ser det enkelte barn, ved at være nærværende, inspirerende og
engagerede.
Det er et miljø, hvor
• børnene har medbestemmelse og hvor der praktiseres demokrati
• kreativitet og fantasien er i fokus
• åbenhed og tryghed er nøgleordene
• der er humor
• der er rummelighed og respekt for forskellighed
• forældrene og personalet har en tæt og åbent samarbejde
• der er udfordringer og udviklende faciliteter inde samt ude.
 


 

Kongevejens Børnehus
Kongevejen 1  -  7430 Ikast
Telefon 99 60 45 55  -  sunil@ikast-brande.dk