Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Profil

I vores profil kan du læse om Kongevejens Børnehus historie. Vores vision, værdier og mission. Endvidere kan du læse om ledelsen og vores normering, samt se billeder af personalet, du kan læse om ressourcepædagogens kerneopgaver, samt læse om Potentiale Profilen. Tilsidst kan du læse om studerende/elever i huset.

Kongevejens Børnehus - historie.

Dansk Røde Kors, Ikast afdeling tog i 1969 initiativ til, pr. 1.07.1971 at starte et selvejende Børnecenter. Røde Kors Børnecenter var oprindelig to selvstændige institutioner, - en børnehave og en vuggestue med fælles bestyrelse. 01.07.1997 blev børnehaven og vuggestuen lagt sammen til én institution med fælles leder. Dele af både børnehave og vuggestue er blevet renoveret og i slutningen af 2003 stod en sammenbygning af børnehave og vuggestue klar. En sammenbygning som er husets kraftcenter -, det er her børn, forældre og personale på tværs af huset mødes i samvær, nærvær og dialog, som er med til at sikre trivsel, helhed og udvikling for alle husets brugere. Pr. 01.01.2014 overgik vi til kommunalt regi. Vores nye navn blev Kongevejens Børnehus.

Vision

At være et rummeligt hus, hvor vi udnytter vores forskellighed til at skabe helhed

Værdier

Tryghed og omsorg er grundlaget for det pædagogiske arbejde og vi forventer, at alle med tilknytning til huset, har en positiv tilgang og fokuserer på det, der virker.

Vi arbejder inkluderende og tilrettelægger det pædagogiske arbejde, så alle børn føler sig anerkendt og værdsat og opnår størst mulig læring og udvikling i fællesskab med andre.

Forpligtende fællesskab
alle bidrager med noget og alle betyder noget
der er plads til forskellighed

Anerkendelse og respekt
alle bliver set, hørt og forstået
at have indlevelsesevne

Nærvær
"at gribe nuet"
at være engageret

Robusthed
selvhjulpenhed
at kunne håndtere udfordringer og forandringer

Mission

At skabe trivsel og udvikling

Ledelsen

Lederen har det overordnede ansvar for personaleledelse, den pædagogiske ledelse og den økonomisk/administrative drift af institutionen.
Ledelsen vil:
lægge vægt på at være synlig, nærværende, anerkendende, åben og ærlig, således at personale, forældre og samarbejdspartnere kan have tillid til os. Uddelegere relevante arbejdsopgaver, være kravstillende, støtte nye initiativer og selvstændighed, så vi fastholder engagement og ansvarlighed i børnehuset. I den udstrækning det er økonomisk muligt, støtte og opfordre personalet til at dygtiggøre sig via kurser og efteruddannelse, så vi til stadighed kan honorere de krav som stilles til os. Deltage i det pædagogiske arbejde og tilstræbe at være på forkant med nye tiltag, så vi kan være med til at sikre kvalitet i den pædagogiske udvikling.
Vægte rummelighed højt og arbejde for, at det er rart og sjovt at være i Kongevejens Børnehus.
Udviklingssamtaler:
1 gang årligt afholder lederen samtaler med alle ansatte. Formålet er at øge den enkelte medarbejders personlige og faglige kompetencer.

Børnenormering:

Vuggestuen er normeret til 36 børn i alderen 0 - 2,9 år
Børnene er fordelt på 3 stuer:
Spilopper
Troldunger
Krudtugler

Børnehaven er normeret til et gennemsnit på 87 børn i alderen 2,9 - 6 år
Børnene er fordelt på 4 stuer:
Månestuen
Regnbuestuen
Solstuen
Stjernestuen (førskolegruppen)

 

Her kan du se billeder af personalegruppen     
 

 

          Susanne          

 

Daginstitutionsleder
Susanne Langager Nielsen

                   

 

 Lone                                                

 

Pædagog/
Teamleder
Lone Nielsen
På Månestuen

      Diana

 

Pædagog
Diana Jensen 
På Månestuen
 

       Marina

 

Pædagog-
medhjælper
Marina Kocic         
På Månestuen

  Marianne

  

Pædagog
Marianne Jakobsen
På Regnbuestuen
 

  Pædagog Mette Søby Thage

 

Pædagog
Mette Thage
På Regnbuestuen

  Lillian

 

Pædagogisk-
assistent
Lillian Jensen
på Regnbuestuen 

  Berit

 

Pædagog
Berit Mosegaard
På Stjernestuen

  Pædagog Ina From

 

Pædagog
Ina Klitgård
From
På Stjernestuen   

   

 

Pædagog-medhjælper
Martin Damgard
På Stjernestuen     

    Elsebeth1

 

Pædagog
Elsebeth Dernburg
På Solstuen  

   Sisse

 

Pædagog  
Sisse Ottosen Rubeksen
På Solstuen    

   Anton

 

Pædagog-medhjælper
Anton Geil
På Solstuen

  Ane Marie

 

Pædagog
Ane Marie Toustrup
Hos Spilopperne

  Natasja

 

Pædagog
Natasja Hansen 
Hos 
Spilopperne     

   Britta K

 

Pædagog-
medhjælper
Britta Kristensen
Hos  Spilopperne

   

 

Pædagogstuderende
Christina Larsen
hos Troldungerne

 

   Henrik

 

Pædagog
Henrik Dissing
Hos Troldungerne 

 

   Malene J.

 

Pædagog
Malene Jensen

 (på barsel) 

    Line

 

Pædagog-
medhjælper
Line Christensen hos
Troldungerne

   

 

 

  Marie

 

Pædagog/
teamkoordinator
Marie Kloster
Hos
Krudtuglerne    

   Hanne


Pædagog 
Hanne Sørensen
Hos Krudtuglerne 

 

 

  Nadia

 

Pædagog-medhjælper
Nadia Longfors
Hos Krudtuglerne
 

  Lotte

 

Pædagog-
medhjælper
Lotte Mortensen
Hos Troldungerne

  

 

  

 Heidi

 

 

 

 

 

 

Ressourcepædagog
Heidi Vig

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 Mariola

 

 Lis

 

 

 

 

 

 

Køkkendame
Mariola Jørgensen

 

 

 

 

 

Køkkendame
Lis Johnson

 

 

 

 

      

Ressourcepædagog

Her kan du læse om ressourcepædagogens kerneopgaver 

 

Potentiale Profil

I kongevejens Børnehus arbejder vi med Potentiale Profilen, hvor der er fokus på de ressourcer og uudnyttede potentialer, som findes i institutionens fællesskaber.
Her kan du læse indsatsplanen for Kongevejens Børnehus.
Her kan du læse informationspjece om Potentiale Profilen


Studerende/elever i praktik

Vi har studerende i praktik fra VIA University College - Pædagoguddannelsen i Ikast:
• Første praktik er i børnehaven (med 1½ skemalagt vejledningstime om ugen).
• Anden og tredje praktik er i vuggestuen eller børnehaven (med 1 skemalagt vejledningstime om ugen).

Her kan du læse vores praktikstedsbeskrivelse

 

Kongevejens Børnehus
Kongevejen 1  -  7430 Ikast
Telefon 99 60 45 55  -  sunil@ikast-brande.dk