Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Forældresamarbejde

Her kan du læse om den daglige forældrekontakt samt om vores forældremøder og om vores forældresamtaler.

Den daglige kontakt

Vi forventer, at både børn og voksne siger goddag , når de kommer og farvel, når de går, så vi ved, hvilke børn, der er i institutionen.

Den daglige dialog med forældre er meget vigtig, det er her vi sikrer, at informationer udveksles til gavn for barnets hverdag og trivsel.

Informationer som henvender sig til alle forældre, kan læses på MinInstitution, og informationer fra den enkelte stue på stuens opslagstavle.

Forældremøder

Forårsforældremøde uden børn ( orientering fra institutionen, beretning fra bestyrelsesformanden, opstilling af kandidater til bestyrelsesvalg og oplæg/debat om dagligdagen fra pædagogerne på dit barns stue) 
Fyraftensforældremøde i august for forældre til kommende skolebørn. Generel orientering om førskolearbejdet på Stjernestuen.
I august arrangeres grillaftner for børn, forældre og personale.  

Forældresamtaler

For at barnet får de bedst mulige udviklingsbetingelser både hjemme og her, afholder vi følgende forældresamtaler:

Velkomstsamtale i vuggestuen

En samtale i løbet af vuggestuetiden

Velkomstsamtale i børnehaven

Samtale i løbet af barnets første år i børnehaven

Førskolesamtale

Her kan du med et link læse om Hjernen og Hjertet,
som er et materiale til brug ved forældresamtaler.

 
 Forventninger til forældre

• Har en åben og konstruktiv tilgang til Kongevejens Børnehus

• Er loyale og kommer med undren og kritik rette sted og ikke ude i byen

• Har forståelse for, at børn er forskellige og dermed har forskellige behov

• Vil indgå i konstruktiv dialog og samarbejde omkring barnets udvikling og trivsel

• Holder sig orienteret om det der sker, både på stuen og i huset

• Vis hensyn og afbryd mindst mulig, når vi er i gang med en aktivitet, og når vi spiser

• Fortrolige samtaler foregår i samtalerummet eller på kontoret

• Snak ikke i telefon når du afleverer og henter dit barn, hverken ude eller inde. Dit barn har brug for din opmærksomhed

• Overhold tilmeldingsfrister

 

• At der er navn i barnets tøj og fodtøj

• At barnets udetøj passer til vejret, at der er et sæt skiftetøj og at tøjet "kan håndteres" af barnet (afhængig af alder)

• Der skal ryddes op i barnets graderobe hver eftermiddag, - fodtøj skal stå på bænken

• Lad barnet selv tage tøjet på og af (afhængig efter alder)

• Afleverer barnet iført indesko

• Når barnet kan gå, så lad det gå

• Når barnet afleveres på stuen, er det her barnet siger farvel og ikke i Himmelrummet

• Husk at sige både goddag og farvel så vi ved, hvilke børn vi har i huset

• I forbindelse med middagssøvn er det OK at børnehavebørn bruger sut

 

Så lad dog barnet

Vi kommer ofte til at hjælpe vores børn for meget i en travl hverdag. Vi overhjælper faktisk tit - og børnene bliver snydt for meget læring og udvikling.

Her kan du se en meget lærerig film om, hvordan du som forælder kan støtte dit barn i at gøre tingene selv

Kongevejens Børnehus
Kongevejen 1  -  7430 Ikast
Telefon 99 60 45 55  -  sunil@ikast-brande.dk