Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Bestyrelse

Her kan du læse om bestyrelsens sammensætning, arbejdsområder, styrelsesvedtægter og referater fra bestyrelsesmøderne.

Bestyrelsen

Bestyrelsen består af 9 medlemmer, hvor af de 3 repræsentanter består af ledelse og personalerepræsentanter fra Kongevejens Børnehus. 
Blandt forældrene vælges 7 medlemmer, hvor af 2 er suppleanter.

Valg af forældrerepræsentanter finder sted hvert år i september måned, med tiltrædelse her efter.
Alle i bestyrelsen har  stemmeret.

Der afholdes ca. 6 bestyrelsesmøder årligt.
  

Bestyrelsens medlemmer

Forældrevalgt: Steen Larsen
Forældrevalgt: Vibeke Vinther
Forældrevalgt: Lotus Lund
Forældrevalgt: Maibritt T. Thode
Forældrevalgt: Sidsel Knudsen (suppleant)
Ledelse: Susanne Langager Nielsen
Personale repræsentant Heidi Vig
Personale repræsentant Berit Mosegaard
   
    

           Steen       

 

Formand

Steen Larsen  

              

 

 

 

VIbeke1 

 

 Forældrevalgt

Vibeke Vinther 

 

 

  Lotus

Næstformand  

Forældrevalgt

Lotus Lund

Maiken 

 

Forældrevalgt
Maibritt
T. Thode

 

   Sidsel

 

Forældrevalgt
 Sidsel Egelund
Knudsen 

 

  Heidi Vig

 

 

 Personale
repræsentant
Heidi Vig


           

    Susanne

 

 

Daginstitutions-
leder

Susanne Langager Nielsen 

     Berit Mosegaard

 

Personale
repræsentant
Berit Mosegaard 

 

 

             

 


 

 

  

              


                                         

Bestyrelsens arbejdsområde

Bestyrelsens mål:
At sikre at Kongevejens Børnehus er en institution, hvor børnene har en tryg hverdag og udvikles sprogligt, musikalsk, motorisk, socialt og følelsesmæssigt og hvor personalet trives i et godt og udviklende arbejdsmiljø.

Bestyrelsens opgaver:
Bestyrelsens opgave er at sikre børnehuset de bedste muligheder i dagligdagen, herunder:

  • Fastsætte principper for Kongevejens Børnehus.
  • Være en god sparringspartner for Kongevejens Børnehus.


Forretningsorden

Her kan du læse om forretningsorden

 

Styrelsesvedtægter

Her kan du læse styrelsesvedtægter omkring bestyrelsens arbejde.
       

Referater fra bestyrelsesmøderne kan læses på MinInstitution under dokumenter.

 

 

 

 


 

Kongevejens Børnehus
Kongevejen 1  -  7430 Ikast
Telefon 99 60 45 55  -  sunil@ikast-brande.dk