Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Årets aktiviteter

Der er mange aktiviteter i Kongevejens Børnehus i løbet af et år, og aktiviteterne varierer fra år til år. Men der er også aktiviteter som er tilbagevendende, enten fordi de hænger sammen med traditioner eller højtider eller fordi de har en høj prioritet.

 

 

 

Fælles:

Fastelavn
De børn som har lyst, er klædt ud og vi samles i Himmelrummet/fællesrummet hvor vi synger og danser og børnene viser deres udklædning frem. Bagefter "slåes katten af tønden" på barnets stue. I børnehaven kåres en kattekonge- og dronning.

Husets fødselsdag (1. juli)
Forældre inviteres til morgenkaffe fra kl. 6.30. Senere samles alle børn og voksne, og vi leger og synger og slutter af med fælles spisning.

Julehygge (i december måned)
Alle samles 1 gange ugentlig til fælles sang og leg i Himmelrummet/fællesrummet.

I december deltager vi også i julegudstjenesten i Ikast Kirke og slutter formiddagen af med at spise risengrød.

Førskolebørnene går Luciaoptog midt i december og der er gløgg og æbleskiver m.m. til både tilskuere og "engle".

 

Børnehaven:

Sproggruppe.
Vi vil gerne give alle børn i huset en større sproglig bevidsthed.
Derfor går børnene fra Solstuen, Regnbuestuen og Månestuen hver torsdag i sproggruppe.

Svømning (maj og juni)
Alle børnehavebørn får 5 svømmelektioner
Link til Svømning

Hyttetur (maj eller juni)
Alle børnehavebørn er på hyttetur med 1 overnatning. Hvert andet år stuevis og hvert andet år hele børnehaven. Vi prioriterer Hytteturen højt. Det er her både børn og personale har helt nye muligheder for samvær, leg og læring. Vi er i naturen hele tiden og uden alle de forstyrrelser der er i det normale børnehaveliv.  De største vuggestuebørn deltager i hytteturen for hele børnehaven. De er med den første dag og afhentes af forældre efter aftensmad.

Motorikgruppe.
I børnehaven har vi fokus på, at børnene deltager i fysiske aktiviteter, samtidig med at vi styrker det sociale fællesskab på tværs af stuerne.
Derfor går alle børnene fra Månestuen, Solstuen og Regnbuestuen, på skift, i gymnastiksalen på Østre skole.
Ofte deltager nogle af de store vuggestuebørn i gymnastiksalen.

 

 

Kongevejens Børnehus
Kongevejen 1  -  7430 Ikast
Telefon 99 60 45 55  -  sunil@ikast-brande.dk